Репозитарій НПУ  

enpuir

   

123

Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор Ставицька Світлана Олексіївна. Відмінник освіти України (2006 р.). Заслужений працівник освіти України (2015 р.).

        Кафедра забезпечує підготовку фахівців з соціальної і прикладної психології напряму підготовки «Психологія» 6.053102 «Бакалавр,  спеціальностей 8.05310201 «Магістр» і 7.03010201 «Спеціаліст». Викладачі кафедри забезпечують викладання більш 20-ти навчальних дисциплін, серед яких: "Соціальна психологія", "Загальна психологія", "Психологія релігії", „Психодіагностика”, „Експериментальна психологія”, „Патопсихологія”,  „Організаційна психологія”, „Психологія статі та гендерна психологія”. „Юридична психологія”, „Психопрофілактика та психотерапія відхилень психічного розвитку”, „Психологія девіантної та залежної поведінки”, „Індивідуальна та сімейна психотерапія”, „Основи дитячої психотерапії” та ін..  

         Також при кафедрі ведеться підготовка студентів за спеціалізацією «Соціальна психологія та психотерапія». Дисципліни спеціалізації: організація і проведення наукових досліджень у психології, сучасна соціальна психологія, психологія мас, психологія впливу, юридична психологія, психологія стресу, глибинна психологія, психологія професійної адаптації/дезадаптації, психологія самосвідомості, когнітивна психотерапія, гештальттерапія, психологія емоційного вигорання, проективна психодіагностика, тренінг спілкування та самопізнання.

          Професори та досвідчені доценти кафедри керують роботою докторантів і аспірантів за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; під їх керівництвом йде підготовка магістерських та дипломних робіт.

        У травні 2014 році кафедрою започатковано проведення раз на 2 роки науково-практичної конференцій з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства», а у жовтні 2014 року спільно з Всеукраїнським інститутом психології розвитку і гештальт підходу щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Психологія розвитку в гештальт-терапії: основи психологічної майстерності».

         Кафедра підтримує навчальні та наукові зв’язки з Інститутом психології імені Г.С. Костюка та Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом  людини Київського університету імені Б. Грінченка,Університетом менеджменту освіти НАПН України, Міжрегіональною академією управління персоналом та іншими навчальними і науковими закладами.

У навчально-методичному доробку кафедри є підручники та навчальні посібники рекомендовані до друку МОН України: СтавицькаС.О. - Соціальна психологія: практикум (у співавторстві), «Загальна психологія: підручник» та «Загальна психологія: практикум» (у співавторстві),«Психологія розвитку та вікова психологія: практикум» (у співавторстві), монографія «Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому віці» та ін.; Бушуєва Т.В. «Математичні методи в психології»; ЗелінськаТ.М. «Амбівалентність особистості: Теорія, діагностика і психокорекція»; Зайчикова Т.В. «Синдром "професійного вигорання" та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти»; ФедоренкоА.Ф. «Практична психологія професійної адаптації/дезадаптації» (у співавторстві); СкляренкоО.М. «Основи психотерапії» (у співавторстві) та ін.

 Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських  (Краків, Рига, Стамбул, Сучава, Санкт-Петербург, Мінськ, Київ, Житомир, Херсон, Одеса, Луцьк, Рівне, Чернігів, Переяслав-Хмельницький, Ніжин та ін.) науково-практичних конференціях,  семінарах, симпозіумах, конгресах, наукових читаннях та круглих столах.124

          На фото члени кафедри (зліва на право): Федоренко Алла Федорівна – кандидат психологічних наук, доцент; Зайчикова Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент; Скляренко Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент; Зелінська Тетяна Миколаївна – доктор психологічних наук, професор; Ставицька Світлана Олексіївна – доктор психологічних наук. професор, завідувач кафедри; Бушуєва Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, професор: Ковальчук Дар"я Василівна – викладач; Отич Дарія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент; Пилипенко Наталія Георгіївна - кандидат психологічних наук, старший викладач.

   
© ALLROUNDER

{slider Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!|closed}

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

{/sliders}