Описи навчальних дисциплін!

 

У вересні 2011 року в Інституті соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова була створена кафедра соціальної політики.

Метою освітньої діяльності кафедри є забезпечення  фахівців спеціальності «Соціальне забезпечення» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та  «Магістр», а також науково-дослідницька діяльність в галузі вивчення теоретичних та прикладних аспектів проблем управління соціальною сферою та формування соціальної політики.

Кафедра соціальної політики  у своїй діяльності здійснює розробку методичного забезпечення наукових досліджень  у сфері соціальної політики, технологічних аспектів реалізації соціальної політики, адресного надання соціальної підтримки населенню, стратегій оптимізації соціального забезпечення та зайнятості населення, системи надання соціальних послуг, підвищення соціальної активності громадян, функціонування недержавних фондів та організацій, діяльність яких спрямована на соціальний захист населення та надання соціальних послуг; вивчення зарубіжного досвіду державного регулювання у сфері соціальної політики.

 У складі кафедри працюють визначні науковці та практики соціальної сфери,  серед них  доктор філософських наук, професор  Ярошенко Алла Олександрівна,  доктор філософських наук, професор  Тополь Ольга Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор Дубич Клавдія Василівна, доктор психологічних  наук, професор  Біла Ірина Миколаївна, кандидат психологічних  наук, професор Патинок Оксана Петрівна,  кандидат філософських наук, доцент Ткач Іванна Яремівна, кандидат економічних наук, доцент Чернін Ігор Маркович, кандидат педагогічних наук, доцент Агапова Марина Борисівна, кандидат філософських наук, викладач Коновалова Марта Валеріївна, кандидат філософських наук, викладач Матучевич Тетяна Володимирівна,старший викладач Ляднева Анастасія Вікторівна, старший викладач Галстян Вікторія Валеріївна, викладач   Гальчич Ірина Петрівна, викладач Мариніч Оксана Миколаївна, викладач Давиденко Олеся Олександрівна, викладач Полівко Лариса Юріївна.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін на різних курсах як «Актуальні проблеми соціальної політики», «Стратегічні аспекти формування соціальної політики», «Теорія управління», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Психологія управління», «Супервізія в соціальній роботі»,  та інші.

Кафедра співпрацює з багатьма державними інституціями громадськими організаціями, серед яких Міністерство соціальної політики України, Київський обласний центр соціальних служб ждля сімї, дітей та молоді,  Київська міська державна адміністрація, МБФ «Альянс громадського здоров’я»,  БФ «Кожній дитині в Україні», громадських організаціях «Дружба, спорт, здоров’я», БФ «СОС Дитяче містечко», «Карітас – Київ», МБФ «Варнава», ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ» м. Київ, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла-Страда – Україна», Міжнародна благодійна організація «Служба порятунку дітей», Молодіжна громадська організація «Об’єднання  «Молодь України»  та інші.

Кафедра  тісно співпрацює з багатьма закордонними навчальними закладами. Серед ВНЗ-партнерів кафедри Інститут наук про виховання Педагогічного університету імені Комісії народної освіти в Кракові (Польща), Університет Градец Кралове (Чехія), Вища лінгвістична школа м.Ченстохова (Польща), Факультет соціальної роботи Манітобського університету (Канада).

На кафедрі реалізується міжнародна навчальна програма «Подвійний диплом» спільно з Вищою Лінгвістичною школою у м. Ченстохова (Польща). Метою цього проекту є реалізація дистанційного навчання та здобуття паралельно диплому європейського зразка студентами українського вишу. В рамках проекту, паралельно здобувають фах за кордоном понад 50 студентів.

У 2012 році кафедрою соціальної політики Факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ імені М.П.Драгоманова відкрито новий напрям підготовки 6.130101 “Соціальна допомога”, галузь знань: 1301 “Соціальне забезпечення” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, «Магістр».

Метою соціальної допомоги як галузі практичної діяльності є здійснення змін у соціальних відносинах, розробка заходів для захисту прав і свобод особистості, інтересів родини і різноманітних соціальних груп, гармонізація всього соціального життя. Навчання за даною спеціальністю дає можливість сформувати властивості й якості інструментальних, загальнонаукових і професійних компетентностей включно із системою умінь, необхідних для бакалаврів з соціального забезпечення, здатних вирішувати проблеми соціального забезпечення і задачі професійної діяльності. Надати студентам вичерпні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для бакалавра з соціального забезпечення та його подальшого теоретико-прикладного навчання за обраною спеціалізацією на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Навчання орієнтоване на академічну підготовку та ґрунтується на теоретичних дослідженнях та практичних наукових результатах із врахуванням світового досвіду соціальної роботи та соціального забезпечення, сьогоднішнього стану соціальної сфери України. Акцентує увагу на здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціального забезпечення, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.

Професійна діяльність на первинних посадах полягає у: прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетентності, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень, та у керівництві підлеглими, компетенція яких, не вища за технічних службовців чи молодших бакалаврів. Фахівець може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, у таких видах діяльності як: державний інспектор, інспектор з виплати пенсій, інспектор з призначення пенсій, інспектор із соціальної допомоги, інспектор-ревізор, страховий агент та агент з зайнятості і трудових контрактів, фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили, із спеціалізованого обслуговування, керівник Фонду громадських організацій, профспілкових об’єднань, у системі соціального забезпечення на підприємствах.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

кафедра соц.політикиПарад вишиванокфото1ченстохова

 

 

   

Пошук  

   
© ALLROUNDER

{slider Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!|closed}

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

{/sliders}