Репозитарій НПУ  

enpuir

   

 

125 Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор,  Мозгова Галина Петрівна.

 Кафедра здійснює підготовку фахівців із «Психології» напряму  підготовки 6.053102  (бакалавр), спеціальності 8.05310201 (магістр) та 7.03010201 (спеціаліст), “Психологія”.

          Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін: «Основи психокорекції», «Основи профорієнтації та психологія здібностей», «Психофізіологія, психосоматика та психогенетика», «Патопсихологія», «Система психологічної служби».

         При кафедрі ведеться підготовка студентів за спеціалізацією «Психологічна реабілітація».Дисципліни спеціалізації: комунікативна психологія, гендерна психологія, спеціальна психологія та психологія залежної поведінки, клінічна психологія та сучасні напрямки психологічної реабілітації, психопрофілактика, психокорекція та психотерапія соматичних розладів, основи психоаналізу та практична психологія особистості, тренінг особистісного зростання та самопізнання, індивідуальне та групове психоконсультування.

          На кафедрі систематично проводиться робота  з підвищення фахового рівня викладацького складу. Викладачі кафедри підвищують рівень професійної кваліфікації, проходячи стажування у інших освітніх закладах, займаються вивченням передового досвіду своїх колег з інших ВНЗ, що дає  змогу втілювати новітні методи навчання та виховання в процесі роботи із студентами інституту.

Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі організовується відповідно до затверджених навчальних планів. Викладачами з кожної навчальної дисципліни розроблено  типові  та робочі навчальні програми,  методичні комплекси для забезпечення самостійної роботи студента у відповідності до сучасних вимог. В основукомплексівсамостійноїроботистудентівпокладеноретельнийвідбірвикладачамизмісту та обсягунавчальногоматеріалу, якийвиноситься для самостійногоопрацювання студентами.

Результати наукової діяльності викладачів активно впроваджуються в навчальний процес через керівництво написанням курсових, дипломних та магістерських робіт; підготовку студентів до участі в олімпіадах, виступах з доповідями та науковими розвідками на наукових студентських конференціях, підготовку та друк статей у наукових студентських збірниках.

Викладачі кафедри керують проблемними науковими групами, секціями науково-практичних конференцій, виступають з доповідями на науково-практичних конференціях різного рівня, друкують статті.

 126

        На фото члени кафедри (зліва на право): сидить - Галина Петрівна Мозгова – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри; (стоять) Ханецька Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент; Котлярова Аліна Володимирівна – викладач; Распутько Юрій Віталійович – старший викладач;  Праченко Олена Костянтинівна - старший викладач.

   
© ALLROUNDER

{slider Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!|closed}

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

{/sliders}