fb

 

Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності була створена 31.01.2008 р. Від початку свого існування кафедра працює як сучасний науково-методичний і просвітницько-організаційний центр професійної підготовки фахівців для сфери менеджменту соціокультурної діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри задіяний у підготовці студентів за спеціальністю МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (в межах якого є додаткові спеціалізації: Культурно-дозвіллєва діяльність; Туризм; Медіаменеджмент, Готельно-ресторанна справа).

У складі кафедри працюють викладачі:

зав. кафедри, доктор філософських наук, професор Наталія Василівна Кочубей;

заступник зав. кафедри, кандидат філософських наук  Андрій Петрович Гриньків;

кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Юріївна Дудка;

кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Василівна Лисакова;

кандидат педагогічних наук, доцент Владислава Вікторівна Любарець;

доктор філософських наук, доцент Олена Василівна Старовойт;

кандидат філософських наук, викладач Катерина Володимирівна Стеценко.

Провідними принципами діяльності кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності протягом часу її існування стали фундаментальність і висока якість професійної підготовки, єдність навчання і дослідницької діяльності, інтеграція у вітчизняний та світовий науково-освітній простір.

Професійна підготовка майбутніх фахівців, визначає основні складові забезпечення якості освітнього процесу:

пошук творчо обдарованої молоді;

високопрофесійна викладацька діяльність;

сучасні навчальні плани з гармонійним поєднанням вимог нормативних документів та потреб ринку;

широке коло баз практики для вдосконалення професійної майстерності студентів;

партнерська співпраця між кафедрою і зарубіжними та вітчизняними закладами освіти та установами культури;

насичене культурне життя і творчий розвиток студентів;

сприяння працевлаштуванню випускників;

професійна підтримка випускників тощо.

Колектив кафедри творчо працює над виробленням свого оригінального підходу до наукової і викладацької діяльності. Представлені на кафедрі освітні програми спрямовані на створення  атмосфери вільного діалогу і партнерства молоді з провідними вченими і педагогами, стимулювання прагнення студентства до професійного самовдосконалення і творчої самореалізації, забезпечення конкурентоздатності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі налагоджені плідні зв’язки з найкращими вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами, зокрема: Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Інститутом педагогіки НАПН України, Білоруським державним педагогічним університетом імені М.Танка, Литовським університетом освітніх наук, Педагогічним університетом імені Комісії народної освіти в Кракові, Університетом «Гоце Дельчев» (Македонія), Університетом Градіц Кралове (Чехія) тощо.

 .

cfqn

   
© ALLROUNDER

{slider Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!|closed}

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

{/sliders}